София, България
office@taxiclub.bg

Бойко Рановски за новите екостикери, мръсния въздух и прегледите на колите

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Бойко Рановски за новите екостикери, мръсния въздух и прегледите на колите

Новият директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Бойко Рановски е бивш военен. Завършил е Висшето военно инженерно строително училище “Любен Каравелов”. Преди да се прехвърли в МВР, от 1996 до 1999 г. е служил в армията. Именно във вътрешното министерство Рановски поведе най-голямата си професионална битка. От март 2015 г., когато оглавява Пътна полиция, той поема тежък кръст и го превръща в своя мисия – да намали катастрофите. Ето с какво се сблъсква сега в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА).

– Г-н Рановски, много се говори в последно време за новите категории и екостикери за колите. Нека обясним подробно за какво става въпрос.
– Има национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух. В нея има и задачи, които са поставени на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Те са свързани с подобряване качеството и контрола върху извършваните периодични технически прегледи. Едно от нещата, които искаме да променим, е при извършване преглед всички измервания, които се правят в пункта, да постъпват в централна информационна система. На база стойностите на газовете, които са измерени в пункта, информационната система да определя към коя екологична група принадлежи проверяваното МПС и дали въобще може да продължи прегледът. На база измерените стойности, които са заложени в Наредба № Н-32, на база екологичната категория, която е определена от производителя или в зависимост от датата на първа регистрация, ще се определя екологичната група. Групите са от разделени от 1 до 5 като най-високата – 5, са електрическите коли. В най-ниската група – 1, ще бъдат най-замърсяващите автомобили.

– Това означава, че автомобил със стандарт Евро 4, примерно, може да не получи 4-та екологична група на прегледа?
– Автомобилът с клас Евро 4 е била такъв, когато е произведен и е излязъл от завода. А екологичната група за ограничаване влизането в определени зони на града ще се базира на стойностите, които показва автомобилът при годишния технически преглед днес и сега. Пунктовете ще определят екологичната група. Тя може да е различна от производствената, която е заложена.

– Когато сложим на автомобила Евро 4 газова уредба…
– Ще се измерват емисиите от автомобила, когато той работи на газ.

– До момента няколко пъти това бе коментирано, но така и не бе предприето нищо.
– Пак ще кажа, че при автомобилите с газова уредба ще се измерват стойностите на отработените газове, когато автомобилът работи на газ. И според тези стойности ще се определи в коя екологична група ще попадне автомобилът. Когато някой монтира газова уредба, се предполага, че той кара на газ. Такава е логиката.

– Целта е най-големите замърсители да не бъдат допускани в определени зони на градовете в дни с много мръсен въздух?
– Точно така. В определени дни, когато от общината засекат превишаване на нормите на замърсяване на въздуха, автомобилите, които са с по-ниска екологична група, да нямат право да се движат в определени зони на града. Не казваме, че това ще важи през цялата година. Няма такова нещо. Говорим за определени дни. Тези дни ще бъдат, както казах, обявявани от общината, а това, разбира се, е съпроводено и със заповед на кмета.

– Как ще се контролира това?
– Предвидили сме в новия стикер, който ще се издава след успешно преминат годишен технически преглед, да има чип, който ще съдържа информация от самия преглед. Регистрационен номер на автомобила, VIN номер, екологична група и т.н. Идеята е този чип да може да се чете дистанционно с технически средства.

– Чипът ще се засича от камерите в града или ще се изгради нова мрежа от специални четци, които да бъдат разположени на входни точки на “синя зона”, примерно?

– Чипът ще се засича от камерите в града или ще се изгради нова мрежа от специални четци, които да бъдат разположени на входни точки на “синя зона”, примерно?
– Чипът е с вградена антена и ще се прихваща дистанционно. На входните точки на въпросните зони, в които, да кажем, няма да може да се влиза с автомобил от определена екологична група, в дни с лош въздух, чипът ще бъде засичан от технически средства. Нарушителите, респективно, ще получават глоба подобна на електронен фиш за извършеното нарушение. Физически контрол на пътя няма как да се направи. Това ще се контролира технически.

– В какъв период от време тази система се планира да влезе в действие?
– Доколкото знам, Столична община вече работи по изграждането на такава система. Те разполагат с камери, които разчитат регистрационния номер. По него нашата система също може да подава на Столична община информация за прегледа на автомобила и на коя екологична група съответства. По-модерното е директното разчитане на информацията от чипа. Става въпрос за устройство, което не е толкова скъпо.

– Колко време ще е нужно на пунктовете за технически прегледи да се свържат с вашата система?
– Ние не знаем реално кога Наредбата ще влезе в сила. Надяваме се да се случи бързо и ще ни трябват няколко месеца да се настрои системата, да се осигурят новите стикери и всичко да заработи. Точен срок не може да се каже.

– Черпим ли конкретен опит при внедряването на системата?
– Такава практика за ограничаване движението в определени зони има в много градове в Европа. Въпросът е в контрола на тези автомобили и кой ще определя екологичната група. С новата Наредба определяме пунктовете за периодични технически прегледи да определят екогрупата, а контролът ще е функция на общините.

– С какво се сблъскахте, когато поехте Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, и какво ново планирате да направите?
– Работата в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е ежедневна и е много като обем. В момента изграждаме централизирана система, която ще въведе много нови неща в работната на служителите. Идеята е чрез централна система и таблети всяка проверка, която извършват контролните органи на Агенцията, да става по електронен път. Като започнем от това системата сутрин да определя екипите, които ще работят заедно през деня, мястото, на което ще работят. Редът за извършване на проверка ще се оказва електронно, защото ще се въвеждат данни на проверяваното превозно средство, на водача, на фирмата, извършваща превоза. Респективно служителите на автомобилната Агенция ще могат да бъдат следени къде и какво правят. Когато се установят нередности, в таблета ще светят червени зони, които трябва да бъдат попълнени коректно, за да може да се завърши проверката. Няма как за има светеща червена зона и проверката да бъде приключена. С думи прости, при установяване на нарушение, служителят ще трябва да извърши определени стъпки, за да финализира проверката. Без да е минал по всички стъпки, няма как да се финализира процесът. Системата ще предлага опция за налагане на санкция, а служителят ще е длъжен да изпълни всички процедури. С таблета служителят ще има достъп до всички системи на Агенцията, за да може да си свърши работата коректно. Веднага ще разбира дали водачът е изряден, дали има нужната квалификация, дали има валиден психопреглед, дали има валидна книжка, автомобилът дали е минал технически преглед, дали има лиценз фирмата и т.н. В момента служителят се обажда и му се правят редица справки, а с таблета той ще получава тази информация веднага. Респективно за всяко нарушение, за което системата сигнализира, той ще трябва да вземе отношение.

– Новости при техническите прегледи ще има ли?
– В момента тестваме системите – нашата и на МВР, така че, подавайки данните на регистрационен номер, ЕГН на собственика или Булстат на фирмата, останалите данни да се получават автоматично от системата на МВР. Ако някой от данните не съответстват, прегледът няма да може да продължи. В момента има опити за заобикаляне на системата със смяна данните на собственика. Целта е да се ограничат злоупотребите с умишлено, или не, допускане на грешки с данните на колата, собственика или фирмата. Когато сега хванем, че накъде има допусната грешка при въвеждането на данни, винаги казват, че са го направили “без да искат”, че е “техническа грешка”.

– Сега сме в края на годината, когато се формират бюджети. Планирате ли увеличение на заплатите на служителите?
– Това е болезнен въпрос. Имаме предложение за увеличение на заплатите, а какво ще се случи, е отделен въпрос. С брутна заплата от 800 лева, чисти 720 лева трудно е да се намерят кандидати за работа при нас. И след всеки, който напусне, ние изпадаме в невъзможност да си изпълняваме задълженията.

– Какъв е недостигът на служители?
– Имаме около 30 незаети места в цялата Агенция. Проблемът е в това, че там, където някой напусна, ние нямаме човек, който да го подсигури. Просто няма желаещи. Голям ни е проблемът с изпитвачите. Когато един отдел остане без изпитвач, нямаме кой да поеме изпитите. Изпитите няма как да спрат, те са ежедневна работа. Сега командироваме хора, където нямаме изпитвачи. Понякога и по една седмица, само и само да уплътним графика на изпитите. Трудно е и за хората, защото всяка седмица се налагат командировки.

Източник: dir.bg