София, България
office@taxiclub.bg

ВАЖНО ЗА ВОДАЧИТЕ! Наближава края на удължения срок на валидност на документите

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ВАЖНО ЗА ВОДАЧИТЕ! Наближава края на удължения срок на валидност на документите

13.06.2020г. е крайната дата на удължения срок на валидност на документите, на които сроковете са изтекли в периода на извънредното положение 13.03-13.05, и са свързани с упражняване на професията “Водач на лек таксиметров автомобил”- УВЛТА и Удостоверение за психологическа годност.

Свидетелствата за управление на МПС, на които сроковете са изтекли в периода 13.03-13.05, са с удължен срок на валидност до 13.12.2020г.


Сроковете на документите бяха удължени на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците са удължени срокове на документи

Tags: , , ,