София, България
office@taxiclub.bg

Едно нищо, второ нищо и… О, да! Това е добро. Какво предложиха депутатите преди второто гласуване на ЗИД на ЗАП

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Едно нищо, второ нищо и… О, да! Това е добро. Какво предложиха депутатите преди второто гласуване на ЗИД на ЗАП

На 20.02.2020 г. изтече крайният срок, в който депутатите трябваше да направят своите предложения за изменени и допълнения на ЗИД на Закона за автомобилните превози след първото му гласуване в НС.

Някои може да останат доволни от вписването в ЗАП на краен срок за ежегодно актуализиране на минималните и максималните цени от страна на общинските съвети. Те ще трябва го правят в срок до 31 октомври на всяка календарна година. Депутатите са единодушни и подкрепят предложението и най- вероятно ще се приеме, НО всички добавят в текстовете си вратичка с нова алинея: “Когато общинският съвет не е актуализирал цените по ал. 11, в срока по чл. 12, са валидни определените текущи цени.” Това на практика обезсмисля напъна за оказване на натиск върху ОС и съответно промяната на каквото и да било от сега действащата разпоредба.

“Ще се движите в БУС- лентата, ама друг път.” По този начин може да се тълкува предложението на Халил Летифов- председател на транспортната комисия към НС и Ихсан Хаккъ. Те предлагат допълнение към чл. 15, ал. 6 от ЗДвП, което ще измени текста така:
“(6) Когато пътна лента е сигнализирана за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, се забранява движението на други пътни превозни средства, с изключение на:
1. Пътните превозни средства, извършващи специализиран превоз на деца и/или ученици;
2. Леките електрически таксиметрови автомобили, извършващи превоз на най- малко трима пътника.”
Колко сериозно звучи това предложение и до каква степен удовлетворява исканията на бранша, оставяме сами да прецените. За нас е от серията “No comment”.

“Опит за рестарт на системата при таксиметровият превоз” Може би няма по-  точно определение за част от предложенията, направени от Георги Свиленски  и група народни представители. Те предлагат:
1.Таксиметров превоз на пътници да се извършва само от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация;
2. Удостоверенията за регистрация да се издават от кметовете на общините по адрес на управлението на търговеца;
3. Да отпадне възрастовото ограничение при първоначална регистрация на автомобилите, като се запази максималният срок на експлоатация- 15г. от нея;
4. Допълнение на чл. 15, ал. 6 от ЗДвП, което ще измени текста така:
“(6) Когато пътна лента е сигнализирана за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Движение на таксиметрови автомобили с клиенти по такива ленти се допуска с наредба на Общинския съвет.
Безспорно, тези предложения са продиктувани от необходимостта за подмяна на сегашната система, поради липсата й на ефективност и изчерпани възможности за оптимизацията й. Дали ще се случи зависи от всеки един от нас