София, България
office@taxiclub.bg

И във Варна предлагат да отпадне таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

И във Варна предлагат да отпадне таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз

Таксиметровите превозвачи във Варна да бъдат освободени от плащане на такси към общината за периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2021 година. Това предлага председателят на Общинския съвет в града Тодор Балабанов.

„С тези облекчения ще помогнем на таксиметровите превозвачи, които по време на извънредното положение отчетоха сериозен отлив на клиенти и продължават да изпитват затруднения. За този бранш към момента не са предприети мерки за справяне с кризата. Общинският съвет няма правомощия да удължава срока на издадените разрешения за таксиметров превоз, каквото беше искането на превозвачите, но можем да ги освободим от плащането на такси“, обяснява в мотивите си Балабанов.

Предвижда се да отпадне таксата на издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, която е 30 лв. за една година. Превозвачите ще бъдат освободени и от плащане на такса за издаване на холограмни стикери на стойност 15 лв. годишно.

По предварителни изчисления за периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2021 г. в общинската хазна няма да влязат около 115 000 лева. „Тази сума няма да окаже значително неблагоприятно въздействие върху бюджета на община Варна. Същевременно с  колегите от ГЕРБ сме на мнение, че с предложените мерки ще подпомогнем бранша в този труден момент“, добавя председателят на местния парламент.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящо заседание на ПК „Финанси и бюджет“. За да влезе в сила, то трябва да получи одобрението на Общинския съвет.

Tags: