София, България
office@taxiclub.bg

Какъв орган е ИА “Автомобилна администрация”- контролен или наблюдателен?!

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Какъв орган е ИА “Автомобилна администрация”- контролен или наблюдателен?!

Какъв орган е ИА “Автомобилна администрация”- контролен или наблюдателен?!

Закон за автомобилните превози, Чл. 12.(1) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Правоотношенията между превозвача и водача се уреждат с писмен договор.  

В Закона за автомобилните превози, в Глава XII “Контрол” е записано, че:

Чл. 91. (1)  Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с министъра на вътрешните работи ръководи и осъществява контрола по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея.

(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.  

Но така ли е в действителност?!

Попитахме ИА “Автомобилна администрация”: Колко проверки за 2016 г. е извършила агенцията за спазване изискването за наличие на писмени договори между превозвачите и водачите, уреждащ техните взаимоотношения и какви са резултатите от тях?”

Отговора ни изненада (меко казано): “Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация или от водачи, извършващи дейността от  името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Правоотношенията между превозвача и водача се уреждат с писмен договор(в сила от 01.04.2016 г.) Този писмен договор се предоставя в общината при издаване на разрешението за таксиметров превоз на пътници, тъй като в разрешението се вписват данните на водача в случаите, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Към момента ИА АА не извършва проверки за наличието на писмен договор.”

Е, питаме ние, какъв контролен орган е ИА”Автомобилна администрация” по спазването на Закна за автомобилните превози, след като не контролира изпълнението му!!!

А междувременно питаме и водачите, колко от ВАС имат подписани такива договори? Не със собствениците на автомобилите, не с кухите фирми, а с превозвачите! Колко?

Tags: , , , , , , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *