София, България
office@taxiclub.bg

Какъв орган е ИА “Автомобилна администрация”- контролен или наблюдателен?!- Част 2

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Какъв орган е ИА “Автомобилна администрация”- контролен или наблюдателен?!- Част 2

Какъв орган е ИА “Автомобилна администрация”- контролен или наблюдателен?!

Закон за автомобилните превози, Чл. 15. (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Превозвачите, лицензирани или регистрирани по реда на този закон, организират дейността и труда на водачите в съответствие със закона и с разпоредбите на двустранните и многостранните договори, свързани с превозите на пътници и товари, по които Република България е страна, и създават условия за повишаване квалификацията им.

В Закона за автомобилните превози, в Глава XII “Контрол” е записано, че:

Чл. 91. (1)  Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с министъра на вътрешните работи ръководи и осъществява контрола по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея.

(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.  

Но така ли е в действителност?!

Попитахме ИА “Автомобилна администрация”: “Колко проверки е извършила ИА “Автомобилна администрация” за спазване на изискването превозвачите да организират дейността и труда на водачите и да създават условия за повишаване на квалификацията им? Какви са резултатите от тях?

Отговора, който получихме, смятаме че се нуждае от широко обществено достояние:

“Съгласно действащата нормативна уредба, регламентираща извършването на таксиметров превоз на пътници, лицата получили разрешение за извършването на таксиметров превоз  НЯМАТ задължения да създават условия за повишаване на квалификацията на водачите… За периода от 2013 г. до 30.06.2016 г. инспекторите на ИА “АА” са извършили 2980 проверки във фирми, осъществяващи таксиметров превоз на пътници. За нарушения на чл. 33 от Наредба 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, а именно превозвачът организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмична почивка съгласно ЗАП са съставени общо 75 бр. АУАН.

На фона на абсолютната неактивност на превозвачите, в явно нарушение на ЗАП, и явно нежелания за установяване на нарушение от страна на ИА “АА” по отношение на изискването за повишаване на квалификацията на водачите, съставянето на 75-те АУАН за неспазване на нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмична почивка за период от три години, може да се счете за всичко друго, но не и за извършване на контролна дейност. Общо известен факт е, че водачите масово не спазват времената за почивка и управление. Факт е, и че тази дейност се упражнява от около 30 000 човека. 75 АУАН за три години е нереална цифра, показваща че има пропуски в контрола… или по- скоро в наблюдението!

Tags: , , , , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *