София, България
office@taxiclub.bg

Карлос Котрера демонстрира липса на професионализъм и държавническо поведение

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Карлос Котрера демонстрира липса на професионализъм и държавническо поведение

Председателят на Транспортната комисия към Столичен общински съвет демонстрира груба липса на професионализъм и ниско ниво на държавническо поведение с изказването си, отразено в национална медия, а именно: “Увеличението на цени трябва да бъде обвързано задължително с повишаване качеството на услугата. Няма как с петнадесет годишен автомобил да поискаш лев на километър”.

Г-н Контрера!
1. Няма как с петнадесет годишен автомобил да поиска “лев на километър” по простата причина, че би било незаконно. Съгласно чл. 24, ал. 2 регистрираните превозвачи могат да осъществяват таксиметрови превози на пътници само с автомобили, от датата на първата регистрация на които не са изтекли повече от 15 години. Груба грешка, показваща липса на познаване на нормативната уредба, регулираща таксиметровата дейност.

2. Таксиметровия сектор е регулиран пазар от държавата и тя определя правилата, по които следва да се извършват превозите. Държавата е определила, че автомобили до петнадесет години могат да изпълняват превозите и държавата, посредством липса на допълнителни изисквания, е приравнила старите автомобили до излизащите за първи път от търговските складове. Следователно, след като за чисто нов автомобил може да се поиска лев на километър, то същото може да се поиска и за четиринадесет годишен автомобил (стига той да отговаря на изискванията).

3. Говорите за повишаване качеството на услугата. Но какво означава това?! В действителност има нормативни изисквания определящи качеството. И в действителност те се изпълняват. Втора груба грешка, показваща липса на познания в областта.

След като изяснихме липсата на професионализъм, следва да обърнем внимание и на липсата на държавническо поведение.
Считаме за недопустимо представител на местната власт, председател на комисия, да изказва лично мнение относно исканията на опериращите в даден сектор. Още повече, че самите искания са поставени пред СОС според действащата нормативна уредба и следва отговорите да са съобразени с нея.

Между другото, изглежда доста жалко някой, без какъвто и да било професионален опит в обсъжданата област или дейност да обяснява какво би било редно и полезно да се направи.