София, България
office@taxiclub.bg

Обмислят се тестове за годност на по-възрастните шофьори

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Обмислят се тестове за годност на по-възрастните шофьори

Подготовката и уменията на шофьорите са сред най-честите причини за тежки катастрофи в България. Това стана ясно по време на националната конференция, посветена на пътния травматизъм, която се проведе по инициатива на Българския червен кръст в Русе. Тревожна е и тенденцията за увеличаване на инцидентите, предизвикани от водачи на пенсионна възраст.

Според Червения кръст инцидентите на пътя са на трето място по причиняване на смърт у нас след онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания. Причините са както в състоянието на пътищата, така и в поведението на водачите.

“Проблемът е комплексен. Не е само до пътя, това зависи от пътя, зависи от автомобилите и най-важното от човешкия фактор, от човека. Дали той е достатъчно добре подготвен като шофьор, дали е достатъчно добре подготвен по отношение на първа помощ оказване, защото той е минал курсовете, взел си е, но после 10-15-20 години остава без каквато и да е било познание, всичко се забравя. Следващото – дисциплината на пешеходеца. После нека не забравяме, агресията в обществото е доста голяма и тази агресия се изявява под всякакви форми, особено когато човек има някакво помощно средство, какъвто е автомобилът, той изразява своята агресия на пътя. Или някой път хазартното чувство дали ще ме улови полицай и т.н.“, коментира генералният директор на БЧК проф.д-р Красимир Гегов.

„Проблемът е комплексен. Не е само до пътя, това зависи от пътя, зависи от автомобилите и най-важното от човешкия фактор, от човека. Дали той е достатъчно добре подготвен като шофьор, дали е достатъчно добре подготвен по отношение на първа помощ оказване, защото той е минал курсовете, взел си е, но после 10-15-20 години остава без каквато и да е било познание, всичко се забравя. Следващото – дисциплината на пешеходеца. После нека не забравяме, агресията в обществото е доста голяма и тази агресия се изявява под всякакви форми, особено когато човек има някакво помощно средство, какъвто е автомобилът, той изразява своята агресия на пътя. Или някой път хазартното чувство дали ще ме улови полицай и т.н.“, коментира генералният директор на БЧК проф.д-р Красимир Гегов.

Все по-често стават инциденти, причинени от възрастни водачи, което поставя въпроса за тяхната адекватност на пътя. Има и идеи всички шофьори да се подлагат периодично на проверки.

„Да имаме по-адекватен контрол по отношение на физическата и психологическата годност на тези шофьори, т.е. когато станат на 60 години, не да имат безсрочна книжка, а напротив, по-често да подлежат на физическа и психологическа проверка дали отговарят на изискванията, дали са адекватни, за да бъдат шофьор. От друга страна, това, което трябва да направим, е в посока на създаване на механизми и система, която да позволява продължаващо обучение на шофьорите, защото правилата се променят, технологиите се променят, автомобилите се променят. При подмяна например на свидетелството за управление хората да бъдат насочвани към това да се подготвят, да минават опреснителни курсове, да се запознават с актуалните правила“, казва Малина Крумова, председател на Държавната агенция за пътна безопасност.

Според анализите за пътния травматизъм, спазването на правилата за движение ще намали поне наполовина тежките катастрофи с пострадали и жертви.