София, България
office@taxiclub.bg

От 3 декември в Добрич стартира регистрацията на таксиметровите автомобили за 2020г.

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

От 3 декември в Добрич стартира регистрацията на таксиметровите автомобили за 2020г.

На 3 декември ще започне кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи с издаване на нови разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз през 2020 година, съобщават от Община Добрич.

Подаването на необходимите документи и получаването на разрешителните ще се извършва, както и досега, в Центъра за услуги и информация на първия етаж в сградата на кметството по улица „България“ №12. Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на Община Добрич www.dobrich.bg или да се получи на място в Центъра за услуги и информация.

Съгласно Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 1999 за таксиметров превоз на пътници, с цел експедитивно обслужване на едно гише, е необходимо таксиметровите превозвачи да предоставят следните документи:

– Удостоверение за регистрация в Областен отдел „Автомобилна администрация”;

– Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства;

– Контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автомобила;

– Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил  /приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства/;

– Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;

– Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или по реда на Кодекса за социално осигуряване – оригинал;

– Копие от стр. 20 и 21 от паспорта на електронен таксиметров апарат с фискална памет, с прикрепения към нея фискален бон – представя се оригиналът на паспорта;

– Приходна квитанция за платен данък за таксиметров превоз на пътници.

Таксиметровите  автомобили за 2020 г. ще имат стикер, който е с нов дизайн. През настоящата година Община Добрич издаде разрешения на 384 таксиметрови автомобила, като има готовност да издаде до 400 разрешения за следващата. Данъкът за упражняване на таксиметрова дейност на територията на общината е в размер на 300 лева и остава непроменен и за предстоящата година.