София, България
office@taxiclub.bg

Заповед № РД – 01-135/17.03.2014 г.

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

О Т М Е Н Е Н А

Заповед № РД – 01-135/17.03.2014 г. за определяне на редът и начина за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

О Т М Е Н Е Н А

 

Считано от 20.02.2020 г., реда и начина за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се определя със

 З А П О В Е Д    № РД-01-127/20.02.2020 г