София, България
office@taxiclub.bg

Закон за автомобилните превози (2020г.)

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г.

Актуализация: бр. 108 от 22.12.2020 г.

>> Изтегли Закон за автомобилните превози