София, България
office@taxiclub.bg

ПРЕВОЗВАЧИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Вписване на превозно средство в списъка към удостоверението за регистрация на търговец

Отписване на превозно средство от списъка към удостоверението за регистрация на търговец

Вписване на водачи в списъка към удостоверението за регистрация на търговец

Отписване на водачи от списъка към удостоверението за регистрация на търговец

Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

Промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 1 и в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз

Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници