София, България
office@taxiclub.bg

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Условия 


При изгубване или унищожаване на удостоверението за регистрация в 3-дневен срок регистрираният търговец уведомява администрациите, която го е издала.

Документи


За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация търговецът  подава заявление по образец (приложение № 5е към Наредба № 34).

Вътрешен ход на процедурата


Дубликат на удостоверение за регистрация се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от търговеца.

В преиздадените документи изрично се отбелязва “дубликат”.

Цена


Определя се от Общински съвет по регистрация на търговеца

Изтегляне на приложения


Приложение № 5е- Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз