София, България
office@taxiclub.bg

Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Условия 


При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, търговецът подава заявление в 5-дневен срок от настъпване на промяната.

Документи


За вписване на промени в обстоятелствата в разрешението за извършване на таксиметров превоз, търговецът подава заявление по образец (Приложение № 5и към Наредба № 34) до кмета на общината по регистрация.

Вътрешен ход на процедурата


Липсва информация

Цена


Определя се от Общински съвет по регистрация на търговеца

Изтегляне на документи


Приложение № 5и- Заявление за извършване на промяна на обстоятелствата, вписани в разрешение за извършване на таксиметров превоз 

Други документи, удостоверяващи промяната на обстоятелствата.