София, България
office@taxiclub.bg

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Единен таксиметров регистър по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози
Изчточник: Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
Обхват: РБългария
* Данните в регистъра са непълни! ИА “Автомобилна администрация” отказва информация относно липсата на част от данните по чл.12, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.


Регистър на издадени разрешения за таксиметров превоз за община ПЛОВДИВ –  акутален към 06.2024
Източник: Община Пловдив