София, България
office@taxiclub.bg

Община МОНТАНА

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 400лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

ПРИНЦИП: С Решение №76/20.02.2000 г. ОС определя броя на автомобилите, за които един превозвач може да получи разрешение за таксиметров превоз, а именно 20 бр.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,60лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,90лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 19.07.2022г.