София, България
office@taxiclub.bg

Община ПАЗАРДЖИК

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 300бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Разрешителни се издават на всички превозвачи, отговарящи на законовите изисквания за това, до квота от 300 броя общо.(уточнение от общ. администрация- бел. ред)


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,70лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,75лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,40лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,70лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

“Първоначалната такса не може да надвишава цената за 1км/пробег по съответната тарифа с повече от 50%. Цената на 1 минута престой при таксиметров превоз не може да надвишава 50% от цената на 1км/пробег по съответната тарифа.” (текстът представлява извлечение от отговор на зададен по реда на Закон за достъп до информация въпрос- бел. ред.)


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 15.07.2022г.