София, България
office@taxiclub.bg

Община СЕПТЕМВРИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Поради липса на интерес от страна на таксиметрови превозвачи за територията на Септември, годишният данък е определен в минималния размер съгласно чл. 61ф, ал. 1 от ЗМДТ.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 10бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,20лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,30лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,20лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,70лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 27.07.2022г.