София, България
office@taxiclub.bg

Община ПЕРНИК

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 150бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Разпределението между превозвачите се извършва в условията на лоялна конкуренция, без да се създава монополно положение в полза на един или няколко превозвача.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,80лв./км.
Първоначална такса /дневна/ – 0,60лв.
Първоначална такса /нощна/ – 0,60лв.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,20лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,20лв./км.
Първоначална такса /дневна/ – 0,90лв.
Първоначална такса /нощна/ -0,90лв.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 21.07.2022г.