София, България
office@taxiclub.bg

Община ЧЕРВЕН БРЯГ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 500лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 50 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Коментар:
Условията и реда за разпределяне на таксиметровите автомобили между превозвачите са определени в Приложение 1 от предложението за решение на Общински съвет. Изтегли – 3.Предл.относно таксиметрови автомобили – брой, цени такс.превоз, условия

Поради запълване на квотата от 45 бр., приета през 2020 г., ОбС приема през 2021 г. увеличаването й до 50 автомобила.


 

 

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,70лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,80лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,90лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 22.07.2022г.