София, България
office@taxiclub.bg

Община СОПОТ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 500лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 5 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,65лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,80лв./км.
Първоначална такса /дневна/ – 0,70лв.
Първоначална такса /нощна/ – 0,70лв.
Цена за 1 минута престой /дневна/ – 0,20лв.
Цена за 1 минута престой /нощна/ – 0,20лв.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,20лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,40лв./км.
Първоначална такса /дневна/ – 0,90лв.
Първоначална такса /нощна/ – 0,90лв.
Цена за 1 минута престой /дневна/ – 0,25лв.
Цена за 1 минута престой /нощна/ – 0,25лв.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 29.07.2022г.