София, България
office@taxiclub.bg

Община СЛИВЕН

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 400лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Данъкът е определен след постигане на сългасие от проведени работни срещи с превозвачи, извършващи таксиметров превоз.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 340бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Разпределението между регистрираните търговци е определено след работна среща и изготвен протокол от 21.04.2017 г. и е прието с Решение № 700 от 30.05.2017 г.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,88лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,98лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,70лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,90лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определянето на цените е по предложение на “Асоциация на таксиметровите превозвачи – Сливен”


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 25.07.2022г.