София, България
office@taxiclub.bg

Община ДЕВИН

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 50 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Максималният брой таксиметрови автомобили, с издадено разрешение за таксиметров превоз на един превозвач, е шест броя.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНА

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,10лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Коментар на общинската администрация:

Определени са съобразно броя на населението и разстоянията на територията на Община Девин , както и след писмено заявление от превозвачите, извършващи таксиметров превоз на пътници.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 20.07.2022г.