София, България
office@taxiclub.bg

Община ЗЛАТОГРАД

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 12 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Коментар на общинската администрация:
Броят е определен след проведена среща с регистрираните таксиметрови фирми на територията на Община Златоград и след проведен детайлен анализ на броя на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници в периода 2014 – 2016 г. Максималния брой автомобили за един превозвач не може да превишава 2 бр. автомобила. Разпределението на определения общ брой на автомобилите между регистрираните търговци се извършва на принципа на равнопоставеност на пазарния дял, който притежава всеки регистриран търговец.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,75лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,95лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,20лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Коментар на общинската администрация:

Цените са определени по предложение на таксиметровите фирми, след проведени ежегодни срещи, отчитайки разходите за данъци и такси за извършване на дейността и цените на горивата


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 24.07.2022г.