София, България
office@taxiclub.bg

Община МАДАН

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 400 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 15 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Коментар на общинската администрация:
Разрешенията се издават по ред на постъпване на заявленията.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,69лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,79лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,10лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,20лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Коментар на общинската администрация:
Цените са определени на основание проучване на пазара и обществено обсъждане, след което се предоставя предложение на общински съвет


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 27.07.2022г.