София, България
office@taxiclub.bg

Община БОЖУРИЩЕ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ – НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ – НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 05.08.2022г.