София, България
office@taxiclub.bg

Община БОТЕВГРАД

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 400 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 60 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,79 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,89 лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1.50 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2.00 лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 22.07.2022г.