София, България
office@taxiclub.bg

Община ЕЛИН ПЕЛИН

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,15 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,36 лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,30 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,50 лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 25.07.2022г.