София, България
office@taxiclub.bg

Община Етрополе

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 4 бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,60 лв./км. (без ДДС)
Цена за км. пробег нощна – 0,70 лв./км. (без ДДС)

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,85 лв./км. (без ДДС)
Цена за км. пробег нощна – 1,00 лв./км. (без ДДС)

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 21.07.2022г.