София, България
office@taxiclub.bg

Община ЗЛАТИЦА

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 30 бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

ПРИНЦИП: Разпределението между превозвачите се извършва при следните ред и условия: най- много по 5 броя автомобили за всеки един превозвач.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,50 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,70 лв./км.
Цена за км. пробег дневна извън населено място – 0,50 лв./км.
Цена за км. пробег нощна извън населено място – 0,70 лв./км.
Първоначална такса – 1,00 лв.
1 мин. престой – 0,30 лв.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,50 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,70 лв./км.
Цена за км. пробег дневна извън населено място – 1,50 лв./км.
Цена за км. пробег нощна извън населено място – 1,70 лв./км.
Първоначална такса – 1,50 лв
1 мин. престой – 0,75 лв..

Такса за повикване на адрес – 0 лв. (без такса)

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 21.07.2022г.