София, България
office@taxiclub.bg

Община СВОГЕ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 20 бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

От общинската администрация посочват, че определеният брой автомобили е съобразен с броя жители на общината, като въпреки желанието ни методика или анализ не са предоставени. По данни на НСИ населението на Община Своге към31.12.2021г. е 19658 жители.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,60 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,00 лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,60 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,00 лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 22.07.2022г.