София, България
office@taxiclub.bg

Община ГЪЛЪБОВО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,69 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,79 лв./км.
Първоначална такса – 0,90 лв.
Цена за престой за една минута – 0,20 лв.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,00 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,20 лв./км.
Първоначална такса – 1,00 лв.
Цена за престой за една минута – 0,25 лв.

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 21.07.2022г.