София, България
office@taxiclub.bg

Община ЛЮБИМЕЦ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ –  300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 10 бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Всеки превозвач може да извършва таксиметрова дейност с до 5 броя автомобили.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,50 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,50 лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,60 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,60 лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

ПРИНЦИП:  При определяне на цените са взети предвид разходите за предоставяне на услугата, инфлационния индекс в сектор “Транспорт”, както и достъпност на услугата за потребителите. Предложенията са обсъдени с браншови организации.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 28.07.2022г.