София, България
office@taxiclub.bg

Община ХАСКОВО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 360 лв. 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Съгласно чл. 107 от ЗДБРБ за 2021 г. и чл. 15 от Постановление №408 от 23.12.2020г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 година се заплащат 300лв. от търговците, а останалата част се компенсира от бюджета на Република България.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 320бр.

Според общинската администрация броят е определен чрез методика, базирана на възраст на автомобила, брой нарушения по Наредба №34 и Общински наредби, стаж на фирмата, моментно състояние на автомобила (вътрешно и външно), осъществява се от комисия с представители на Общинска администрация, Общинска полиция, ОО “АА”.

Методиката не е предоставена, въпреки че е изискана. Не е дадена допълнителна информация.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,60лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,65лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,10лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 22.07.2022г.