София, България
office@taxiclub.bg

Община ЯМБОЛ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 400лв. 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

Съгласно чл. 107 от Закона за държавния бюджет 2022г. дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300лв.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,79лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,89лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна -0.89лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2.00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

ОПРЕДЕЛЕН ОБЩ БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 350бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Последна актуализация 28.07.2022г.

 

Издадени разрешения за таксиметров превоз: 237

Регистрирани търговци за извършване на таксиметров превоз: 35 

Вписани автомобили в списъците към удостоверенията на търговци: .204 

Правоспособни водачи с валидно УВЛТА за територията на общината: 

Вписани водачи към удостоверенията за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз: 162 

Вписани водачи в разрешенията за таксиметров превоз: 142

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Издаване на Удостоверение за извършване на таксиметров превоз: 70 лв.
Срок: Не е уточнен

Издаване на дубликат от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз: 10 лв.
Срок: Не е уточнен

Вписване на автомобили в списъка към удостоверението за регистрация: 10 лв.
Срок: Не е уточнен

Отписване на автомобил от списъка към удостоверението за регистрация: 10 лв.
Срок: Не е уточнен

Вписване на водач в списъка към удостоверението за регистрация: 10 лв.
Срок: Не е уточнен

Отписване на водач от списъка към удостоверението за регистрация: НЕ СЕ ЗАПЛАЩА
Срок: Не е уточнен

Издаване на Разрешение за таксиметров превоз, вкл. 2 бр. холограмни стикери: 25 лв. + 10 лв.
Срок: Не е уточнен

Промяна в обстоятелствата, вписани в разрешението за извършване на таксиметров превоз: НЕ СЕ ЗАПЛАЩА
Срок: Не е уточнен

Вписване на водачи към разрешението за таксиметров превоз: НЕ СЕ ЗАПЛАЩА
Срок: Не е уточнен

Отписване на водач от списъка към разрешението за таксиметров превоз: НЕ СЕ ЗАПЛАЩА
Срок: Не е уточнен