София, България
office@taxiclub.bg

Община АЙТОС

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 400лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – ДО 30бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз.
Няма определен от ОС метод за разпределение на общият брой автомобили между регистрираните търговци.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,90лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 2,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,50лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.
Цените са съгласувани с таксиметровите превозвачи.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 25.07.2022г.