София, България
office@taxiclub.bg

Община КАРНОБАТ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – ДО 22бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите..

При определяне на броя са взети предвид извършващите към момента дейност таксиметрови автомобили (бел. ред.: броят е определен с Решение № 501.2 от 18.05.2011г.)
Към настоящият момент не е достигнат определеният максимален брой на таксиметровите автомобили на територията на общината, с оглед на което не се налага (бел. ред.: според местната администрация) извършване на разпределение между регистрираните търговци.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,75лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,85лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,20лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,50лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.
Цените са определени в следствие проведено проучване мнението на местните превозвачи.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 20.07.2022г.