София, България
office@taxiclub.bg

Община СУНГУРЛАРЕ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН
Няма подадени заявления за извършване на таксиметрова дейност от юридически лица за 2022 г.

По тази причина кмета на община Сунгурларе не е предложил на ОбС Сунгурларе да вземе решение за определяне броя на таксиметровите автомобили, които да извършват таксиметрова дейност на територията на общината (обяснението е на кмета на Община Сунгурларе- бел. ред.)


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ – НЕ СА ОПРЕДЕЛЯНИ

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ – НЕ СА ОПРЕДЕЛЯНИ


Не е определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 19.07.2022г.