София, България
office@taxiclub.bg

Община ЦАРЕВО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 600лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ –  30бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

На един превозвач се издава разрешение за таксиметрова дейност на територията на Община Царево за максимум 4 броя автомобила, включени в списъка към Удостоверението за регистрация. При определяне на броя работещи таксиметрови автомобили са взети предвид регистрираните в предходните години таксиметрови автомобили, които са по- малко на брой, като по този начин се даде възможност за разширяване на дейността на някои от превозвачите, при изразено от тях желание.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 2,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,70лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 4,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 4,20лв./км..

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Според общинската администрация, тарифите са определени на база методика за ценообразуване на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” отрича да е изготвяна и предоставяна такава методика


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 21.07.2022г.