София, България
office@taxiclub.bg

Община АВРЕН

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – ДО 60бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз.

ПРИНЦИП:  Разпределението им между превозвачите се извършва в условията на лоялна конкуренция без да се създава монополно положение в полза на един или няколко превозвача. Максималният брой автомобили за един превозвач не може да надвишава 12 автомобила.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,60лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,80лв./км.
Първоначална такса /дневна/ – 0,60лв.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,20лв./км.
Първоначална такса /дневна/ – 0,90лв.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 22.07.2022г.