София, България
office@taxiclub.bg

Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 2бр.
Няма данни за ползвани методика и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.
Според общинската администрация е анализирана необходимата потребност от брой таксиметрови автомобили, които ще работят на територията на общината. (Не е предоставен анализ- бел. ред.)

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,75лв./км. (с ДДС)
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км. (с ДДС)

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,10лв./км. (с ДДС)
Цена за км. пробег нощна – 1,60лв./км. (с ДДС)

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 22.07.2022г.