София, България
office@taxiclub.bg

Община СТРАЖИЦА

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 6бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,90лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,30лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,40лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.
Цените са определени на база искания и подадени заявления от фирмите превозвачи.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 18.07.2022г.


Валидни разрешения за таксиметров превоз към 01.11.2022 г.: 4

Регистрирани търговци за извършване на таксиметров превоз: 2

Вписани автомобили в списъците към удостоверенията на търговци: 4

Правоспособни водачи с валидно УВЛТА за територията на общината: 2

Вписани водачи към удостоверенията за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз: 3

Вписани водачи в разрешенията за таксиметров превоз:  3

Последна актуализация 01.12.2022г.


АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Издаване на Удостоверение за извършване на таксиметров превоз: 100 лв. 

Издаване на дубликат от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз: Срок- 14 дни- 10 лв.

Вписване на автомобили в списъка към удостоверението за регистрация: Срок: 14 дни- 10 лв.

Отписване на автомобил от списъка към удостоверението за регистрация: БЕЗ ТАКСА

Вписване на водач в списъка към удостоверението за регистрация: БЕЗ ТАКСА

Отписване на водач от списъка към удостоверението за регистрация: БЕЗ ТАКСА

Издаване на Разрешение за таксиметров превоз, холограма и стикери: Разрешително- 10 лв., Холограма- 10 лв./2бр., 5 лв./2бр.

Промяна в обстоятелствата, вписани в разрешението за извършване на таксиметров превоз: БЕЗ ТАКСА

Вписване на водачи към разрешението за таксиметров превоз: БЕЗ ТАКСА. 

Отписване на водачи към разрешението за таксиметров превоз: БЕЗ ТАКСА.

*За всяка услуга има информация и изготвени процедури качени на официалния сайт на община Стражица.

*Община Стражица предоставя електронни услуги чрез Единен модел на заявяване, предоставяне и заплащане на електронни услуги към Министерството на електронното управление, като по този начин общината предоставя възможност на гражданите и бизнеса всички административни услуги, вписани в Административния регистър да се заявяват по електронен път.

Последна актуализация 01.12.2022г.