София, България
office@taxiclub.bg

Община НОВО СЕЛО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕ Е ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Няма данни за определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Няма определени минимални цени за километър

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Няма определени максимални цени за километър

Не е определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 20.07.2022г.