София, България
office@taxiclub.bg

Община РУЖИНЦИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН 

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ – НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ – НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 18.07.2022г.