София, България
office@taxiclub.bg

Община ВРАЦА

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 400лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

* В изпълнение на чл. 107, ал. 1 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г., размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022г. за територията на община Враца е 300лв.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 400бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

ПРИНЦИП: Разпределението на определеният общ брой на автомобилите между регистрираните търговци е, както следва:
– за юридически лица – до 40 броя включително;
– за физически лица- до 2 броя.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,45лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,55лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,10лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 24.07.2022г.