София, България
office@taxiclub.bg

Община СЕВЛИЕВО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

С предложение на кмета на общината до Общински съвет през 2019 г. се предлага данъкът върху таксиметров превоз от 400 да бъде намален на 300 лв., като тази сума представлява минималния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници, регламентиран в Раздел VIII  на Закона за местните данъци и такси. След проведени срещи при кмета, както и предложение от представители на таксиметровите превозвачи, и това че в общинския център няма градски транспорт и единственият обществен превоз на пътници е чрез ползването на таксиметрови услуги има възможност данъка да се намали от 400 на 300 лв. С облекчаване тежестта на този данък се дава възможност за развитие на услугата таксиметров превоз на пътници от повече на брой таксиметрови автомобили и по- малко време за изчакване при необходимост от ползване. След обсъждане с таксиметровия бранш, общинските съветници взеха решение годишния размер на данъка да се намали от 400 на 300 лв.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 75бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

През 2015 г. кмета на общината предлага броя на таксиметровите автомобили да се увеличи от 70 на 90 бр. След обсъждане с таксиметровия бранш общинските съветници взимат компромисно решение броят на таскиметровите автомобили, работещи на територията на общината да се увеличи до 75 автомобила.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,10лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,20лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,40лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 20.07.2022г.