София, България
office@taxiclub.bg

Община БАЛЧИК

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

За да се намали данъчната тежест и да се стимулира бизнеса, в Община Балчик е приет възможно най-ниския размер на данъка върху таксиметровия превоз.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 200бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

От издадените през последните 10 години разрешения за таксиметров превоз е видно, че на територията на общината таксиметров превоз на пътници извършват по-малко от 100 автомобила. През последните години, заради усложнената епидемичната обстановка и последиците от нея, се подават под 50 заявления за разрешение за извършване на таксиметров превоз годишно. Поради ниския интерес за извършване на таксиметрови превози и малкия брой автомобили, не е възникнала необходимост от разпределение на броя на таксиметровите автомобили между регистрираните търговци.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,50лв./км..

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.
Последната промяна на цените е от 2018г. Актуализацията им се предлага от таксиметровите превозвачи и се обсъжда и решава от Общински съвет Балчик.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 21.07.2022г.