София, България
office@taxiclub.bg

Община КАВАРНА

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 21бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Броят от 21 таксиметрови автомобила никога не е достиган. По тази причина всяко заявление, което отговаря на действащото законодателство е прието и е издадено съответното разрешение.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,90лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 2,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 26.07.2022г.