София, България
office@taxiclub.bg

Община ДЖЕБЕЛ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 18бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Според общинската администрация условията и  реда за разпределението на таксиметровите автомобили работещи на територията на общината е съгласно разпоредбите на Наредба № 34/06.12.2019 г. за таксиметров превоз на пътници.

Бел. ред.- Разпоредбите на Наредба № 34 не определят условията и  реда за разпределението на таксиметровите автомобили работещи на територията на общината.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,85лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,20лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 21.07.2022г.