София, България
office@taxiclub.bg

Община КЪРДЖАЛИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 350лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – ДО 500бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,40лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,40лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,85лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Така утвърдените минимални и максимални цени за таксиметров превоз са предложени от таксиметровите превозвачи на проведена среща между тях и представители на община Кърджали.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози


Последна актуализация 26.07.2022г.